Lid worden

Alle collega's van KBC Holding en haar (klein)dochtermaatschappijen die graag een balletje slaan, zijn welkom bij Tenniskring KBC Brugge.

Voor een zeer democratische prijs (zie verder) bieden wij aan onze leden de mogelijkheid om:

Alle leden worden over deze activiteiten ingelicht.

Wie kan lid worden ?

Alle personeelsleden van de KBC-groep en hun gezinsleden, dwz: alle bedienden, agenten, enz... van de KBC-groep, hun echtgeno(o)t(e) en/of inwonende kinderen tot 25 jaar kunnen lid worden van de personeelskring.

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 20 EUR per persoon. Partner en/of inwonende kinderen (tot 25 jaar) kunnen ook lid worden. Kinderen tot 16 jaar betalen slechts 10 EUR.

Hoe lid worden?

  1. Vul het inschrijvingsformulier in en druk op de zend knop om alle info te versturen.
  2. Stort het verschuldigde bedrag op
    IBAN: BE34 4771 0530 5190 BIC: KREDBEBB
    opgelet rekening nummer gewijzigd

Wanneer het verschuldigde bedrag gestort werd, zal een userid aangemaakt worden waarmee je kan inloggen op de website zodat je online kan reserveren, de ledenlijst kan raadplegen en de clubkampioenschappen kan opvolgen

Indien je meer informatie wenst kan je de bestuursleden contacteren of je vraag stellen via het Contactformulier

Inschrijvingsformulier

 

 

Partner

 

Kinderen

Naam en Voornaam Geboortedatum
 
 
 

Privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) en louter bestemd voor gebruik door TKBC. De TKBC database is niet toegankelijk voor derden. TKBC heeft uw toestemming om deze gegevens te gebruiken voor zijn website, nieuwsbrief, mailings, en andere informatiedragers.

Door zich lid te maken geeft u automatisch toestemming dat uw gegevens mee worden opgenomen in de ledenlijst op de website.

De volledige privacy verklaring kan je hier nalezen.

 

Ik stort  EURO op rekening nummer IBAN: BE34 4771 0530 5190, BIC: KREDBEBB